Historia wielkiego powrotu Baczewskiego do Polski - cz. 3